Verkeerde claims op verpakkingen

Uitgegeven op: 29 November 2007 8:27 pm
Gewijzigd op:

De VWA onderzocht in de tweede helft van 2006 vermelde voedings- en gezondheidsclaims op voedingsmiddelen. De autoriteit constateerde 44 overtredingen op 22 verpakkingen, uit een totaal van 79 onderzochte producten.

De producten (in de categorieën dranken, melkproducten en snoep) maakten bijvoorbeeld een laag-vetgehalte-claim, terwijl het percentage vet boven de 5% lag. Twee keer trof de VWA de claim ‘verminderd vetgehalte’ aan, terwijl die claim alleen was toegestaan als het product minimaal 33% minder vet dan een vergelijkbaar product heeft. Voor 22 producten leidden de foutieve claims tot maatregelen.Sinds juli 2007 is Verordening nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen van kracht. Ten opzichte van de regelgeving voor die datum zijn er relatief kleine wijzigingen ten aanzien van voedingsclaims, maar worden er hogere eisen gesteld aan het gebruik van gezondheidsclaims.
©receptenwereld.nl / borged