Privacy Verklaring

Omgaan met persoonsgegevens

Receptenwereld kan bij het aanbieden van diensten, persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van u als website-gebruiker. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Receptenwereld bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren. Ook is het mogelijk dat Receptenwereld uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van Re gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht).

Het mag voor zich spreken dat Receptenwereld zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Receptenwereld verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om de dienst aan te bieden en aan te passen aan uw behoeften en wensen. Receptenwereld zal uw gegevens nooit aan derden beschikking stellen zonder uw toestemming.

Als u via Receptenwereld gebruik wilt maken van een dienst die door een andere partij wordt aangeboden, kan het noodzakelijk zijn om gegevens door te geven aan die andere partij. Voordat uw gegevens aan de andere partij worden doorgegeven wordt u hiervan op de hoogte gesteld en bent u in de gelegenheid om doorgifte te verbieden. Indien u gebruik maakt van diensten van partners van Receptenwereld gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.


Beveiliging

Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een succesvolle kraak kunnen gegevens over gebruikers van de website op straat komen te liggen. Receptenwereld wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar website wordt gekraakt. Om die reden kan Receptenwereld vastleggen vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de haar diensten. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.


Uw rechten

Receptenwereld wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Receptenwereld met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: Info@receptenwereld.nl U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen.


Wijzigen van de privacyverklaring

Receptenwereld houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Wij adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.